Fælleslegatet af 1975 til fordel for Enker og Børn efter Embedsmænd

Fælleslegatet af 1975 til fordel for Enker og Børn efter Embedsmænd

I henhold til fundatsen anvendes midlerne til fordeling blandt enker og børn efter embedsmænd, fortrinsvis juridiske, og i særlige tilfælde til afgåede embedsmænd, under forudsætning af, at de pågældende har behov for støtte. Fortrinsret til at få legatet har værdige og trængende efterkommere i første led efter borgmester Frederik Anthon Hilarius Kalko og hustru Maren, født Lockwood. Ansøgningsskema skal sendes med frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar