Fælleslegatet af 1979 for Døgninstitutioner for børn anbragt af Aalborg Kommune

Fælleslegatet af 1979 for Døgninstitutioner for børn anbragt af Aalborg Kommune

Uddeles til døgninstitutioner for børn i Aalborg Kommune. Legatet skal komme børnene eller disses forældre tilgode. Ansøges efter forudgående indkaldelse af ansøgninger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar