Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt

Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt

Til værdige og trængende tjenstgørende eller afskedigede fastansatte befalingsmænd i hæren samt værdige og trængende enker/enkemænd og ugifte vanskeligt stillede børn, fortrinsvis døtre, af disse. Med enker/enkemænd ligestilles samlevere, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med afdøde. Ansøges efter opslag i Berlingske Tidende, Jyllands Posten og Forsvarets Personeltjeneste’s hjemmeside i august.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar