Fælleslegatet for Værdige trængende i Køge Kommune

Fælleslegatet for Værdige trængende i Køge Kommune

Yder støtte til enkeltpersoner eller familier, der er økonomisk vanskeligt stillede, og hvor understøttelse ikke har kunnet opnås gennem den sociale lovgivning eller fra andre understøttelsesfonds. Ansøger skal have bopæl i Køge Kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar