Fælleslegatet for værdige trængende i Søllerød kommune

Fælleslegatet for værdige trængende i Søllerød kommune

Legatet har til formål af sine indtægter at yde økonomisk støtte til beboere i Søllerød kommune i trangstilfælde, hvor hjælp ikke eller kun i utilstrækkeligt omfang kan ydes ad anden vej.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar