Fælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i Fredericia kommune

Fælleslegatet for værdige trængende og nødlidende borgere i Fredericia kommune

Værdige trængende og nødlidende borgere i Fredericia kommune kan komme i betragtning ved uddelingen. Legatmodtagere, som hidtil har fået en årlig legatportion fra fælleslegatet, vil i videst muligt omfang blive tilgodeset på ny, og skal indsende ansøgning. Det må af ansøgningen fremgå, om ansøgere tidligere har været fast modtager af et af de legater med sociale formål, som nu er indgået i fælleslegatet. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar