Fælleslegatet for værdigt trængende i Ringsted Kommune

Fælleslegatet for værdigt trængende i Ringsted Kommune

Til værdigt trængende i Ringsted kommune. Legatet kan søges af personer: som har en stor forsørgerbyrde (3 børn eller flere) og samtidig høje boligudgifter, som har store forsørgelsesudgifter og/eller akutte økonomiske problemer, som har bopæl i Ringsted Kommune. Se annonce med kriterier for ansøgning, aktuel ansøgningsfrist og uddelingstidspunkt på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar