Fælleslegatet for vanskeligt stillede i Løgstør Kommune

Fælleslegatet for vanskeligt stillede i Løgstør Kommune

Til vanskeligt stillede i Løgstør Kommune. Ca. 25 legatportioner a 400-1.000 kr. Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse til Servicebutikken ved Løgstør Kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar