Fælleslegatet til fordel for værdige og nødlidende Medborgere i Fredericia Kommune

Fælleslegatet til fordel for værdige og nødlidende Medborgere i Fredericia Kommune

Stille midler til rådighed for social- & arbejdsmarkeds-
udvalget, således at dette efter ansøgning kan bevilge hjælp i sådanne trangstilfælde, som ikke kan afhjælpes i henhold til lovgivningen.
Yderligere oplysninger: Legatmodtagere er hovedsagelig pensionister og enlige bistandsmodtagere med børn. Kan dog søges af alle.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar