Fælleslegatet til sociale formål i Furesø Kommune

Fælleslegatet til sociale formål i Furesø Kommune

Legatets indtægter uddeles til sociale formål til enkeltpersoner med særlige behov eller værdigt trængende mv. i Furesø Kommune hvert år i december måned i beløb, hvis størrelse fastsættes efter et konkret skøn over den enkelte legatansøgers behov. Ansøgninger indkaldes senest en måned før uddelingen gennem annoncering i de lokale blade og på kommunens hjemmeside. Ansøgning skal skrives på en særlig blanket, som ligger på kommunens hjemmeside eller udleveres af forvaltningen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar