Færdselsfonden

Færdselsfonden

At støtte initiativer af undervisnings- og oplysningsmæssig karakter, der er af væsentlig betydning for færdselssikkerheden for børn i Holstebro kommune. Der kan ydes støtte til: Særlige initiativer m.h.t. propagandamateriale eller fremstød, initiativer m.h.t. nye undervisningsmidler eller former, udgifter i forbindelse med evt. forsøgsordninger i færdselsundervisning, projekter (informationsmøder, emneuger m.v.) vedr. færdsel, præmier i forbindelse med cyklist- og knallertprøver, færdselspris, som kan tildeles enkeltpersoner eller grupper, som har ydet en særlig indsats for fremme af færdselssikkerheden blandt børn i Holstebro og en redningspris til enkeltpersoner, som ved en snarrådig handling eller indgriben og/eller under udvist mod har forhindret eller medvirket til i betydelig grad at begrænse en færdselsulykke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar