Familiefonden Søllestedgaard og Søholt

Familiefonden Søllestedgaard og Søholt

Til enhver ægte descendent - såvel som enker efter sådanne - efter etatsråd L. Jørgensens og hustru Pouline Margrethe, f. Clausens forældre. Ansøgningsskema skal være bilagt fornøden legitimation for slægtforholdet, herunder en kopi af dåbsattest. Legatportioner à 500 kr. Der uddeles årligt 5.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar