Familielegat for Slægten Olrik

Familielegat for Slægten Olrik

Legatet kan kun søges af medlemmer af familien Olrik. Ansøgningen skal være bilagt bevis for slægtskab, oplysning om adresse og cpr.nr samt seneste årsopgørelse. Der uddeles årligt 50.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar