Familien Erichsens Mindefond

Familien Erichsens Mindefond

Formålet er ved legatuddeling at yde støtte og tilvejebringe økonomiske midler til støtte for forebyggende formål mod kræftsygdomme, herunder til støtte for indkøb af maskiner, instrumenter og lign. med henblik på forebyggelse af kræft. Det ligger uden for Fondens formålsbestemmelse at yde personlig støtte til kræftramte personer - eksempelvis støtte til forbedring af den personlige livskvalitet. Ønskes ansøgning retur, bedes frankeret svarkuvert medsendt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar