Familien Mendes Legat

Familien Mendes Legat

Økonomisk hjælp til børn under 18 år, som har legemlige eller psykiske svagheder eller dårlige sociale forhold. Der ydes ikke hjælp til institutioner, foreninger eller andre organisationer uanset formål. Ansøgningen bør indeholde kopi af lægeerklæring, kopi af dåbsattest samt økonomisk dokumentation. For skolesøgende børn vil det være af interesse for bestyrelsen, at der til ansøgningen vedlægges en skoleerklæring, f.eks. fra klasselærer. 5-6 legatportioner a 1.500 kr. Uddelingstidspunkt er snarest efter 1. januar, forudsat at leveattest er modtaget.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar