Familien Petersen Fruervadgårds Mindelegat

Familien Petersen Fruervadgårds Mindelegat

Til unge landmænds uddannelse, herunder studielegater, tilskud til rejser m.v. eller til ældre mennesker af landbrugsstanden, der er fyldt 60 år, og som har vanskeligt ved at klare sig selv, eller som trænger til særlig økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold eller anskaffelse af udstyr, der kan lette deres tilværelse. Dokumentation for rigtigheden af ansøgningens indhold i form af eksamensbeviser, anbefalinger m.m. bedes vedlagt i fotokopi tillige med ansøgers cpr.nr. og tlf.nr. Kun imødekomne ansøgninger indeholdende cpr.nr., telefonnummer/mail, reg.nr. og konto nr. til bankforbindelse kommer i betragtning. Alene de ansøgere, der får tildelt legatmidler, vil modtage nærmere underretning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar