Familierne Lampe og Amici’s Legat

Familierne Lampe og Amici´s Legat

Legatportionerne uddeles til berettigede institutioner og foreninger, samt til værdigt trængende personer.
Yderligere oplysninger: Legatet er til værdigt trængende fortrinsvis med bopæl i Frederiksberg kommune. Slægtninge til legatstifterne har fortrinsret til nogle portioner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar