Fanny Eleonora Knudsens Legat

Fanny Eleonora Knudsens Legat

Legatportioner à 3.000 kr. årligt til en ugift dame eller enke, der er fyldt 50 år, bosiddende fortrinsvis i Sct. Pauls Sogn og hvis kår ikke svarer til den pågældendes opdragelse og tidligere vilkår. Skriftlig ansøgning vedlagt dokumentation for økonomiske forhold og redegørelse vedr. opdragelse og tidligere vilkår. Dokumentation for alder og behov skal medsendes. Kan kun ansøges efter annoncering i dagspressen. Der uddeles årligt ca. 63.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar