Fanny Fangs Hjælpelegat

Fanny Fangs Hjælpelegat

Hjælp til enligtstillede kvinder med forsørgerpligt overfor børn eller andre pårørende eller andre hæmmet af helbredssvaghed. Skal på ansøgningstidspunktet eller tidligere have været boende i Roskilde Politikreds, fortrinsvis i Roskilde.
Yderligere oplysninger: Renterne af kapitalen fordeles mellem mindrebemidlede, retskafne, enligtstillede
kvinder indenfor følgende to kategorier: 1) Til kvinder med forsørgerpligt overfor børn - i eller udenfor ægteskab - eller med forsørgerbyrder overfor andre pårørende. 2) Til enligtstillede kvinder (og eventuelt mænd af slægten), begge hæmmet af helbredssvaghed.
Kontaktperson er Mona Jensen, Roskilde politi.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar