Farumgaard-Fonden

Farumgaard-Fonden

Yde støtte til forskning i og formidling af dansk kulturhistore, fortrinsvis ved a) rejselegater, studiestipendier og lignende økonomisk støtte til forskere og andre, der beskæftiger sig med dansk kulturhistorie, herunder mennesker der er engageret i kulturhistoriske museers fagområde, b) bidrag til gennemførelse af kulturhistoriske arrangementer og projekter, herunder seminarer, udstillinger, bogudgivelser m.v., og c) støtte til opretholdelse eller udbygning af institutioner og lignende, der skønnes af særlig betydning for dansk kulturhistorie, dog at der ikke ydes støtte til almindelig løbende drift. Støtte fra fonden ydes navnlig til aktiviteter og projekter, hvortil det efter bestyrelsens skøn er vanskeligt at opnå bidrag fra det offentlige.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar