Farvehandler Lauritz Becks Legat

Farvehandler Lauritz Becks Legat

Se ´FUHUs fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet, herunder Farvehandler Lauritz Becks Legat´. Uddeles til ubemidlede unge inden for handel eller anden forretningsvirksomhed og som ønsker en videregående uddannelse. Der kan også ydes støtte til ophold i udlandet med henblik på videregående praktisk eller teoretisk uddannelse. Ansøger skal være født i Kolding By eller Gram Sogn. Dokumentation skal vedlægges. Ansøgningsskema downloades fra hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar