Ferd og Ellen Hindsgavls Almennyttige Fond

Ferd og Ellen Hindsgavls Almennyttige Fond

At yde støtte til sådanne foranstaltninger, som tager sigte på at skabe bedre udviklingsmuligheder for børn og unge af alle samfundsklasser, herunder børn og unge med handicaps. At yde støtte til forskningsprojekter indenfor lægevidenskab
og dermed beslægtede områder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar