Ferdinand Jensens Stiftelse

Ferdinand Jensens Stiftelse

Delvis friboligret for enlige, ældre uformuende kvinder. Lejlighederne, 4 stk., er beliggende Plumsgade 14, Odense. Enker hjemhørende i Odense, der kan bevise slægtsskab med afdøde tobaksf Anders Jensen, samt enker, der har haft tilknytning til tobaksfabrikation, har fortrinsret. På tidspunktet ydes der huslejetilskud a 250 kr. pr. måned pr. lejlighed.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar