Ferdinand Wolff og hustrus Legat

Ferdinand Wolff og hustrus Legat

Kvindelige trængende, der lider af kroniske sygdomme, særlig sådanne som er undergivet kirurgisk behandling som har bopæl i København eller på Frederiksberg Ikke-bevilgede ansøgninger besvares ikke. Ansøgningsfrist er 25. februar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar