Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet

Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet

Fondens opgave er at yde tilskud til medarbejdere på Aarhus Universitet til ferieophold i de ferieboliger fonden råder over. Tilskud kan ydes til samtlige medarbejdere på Aarhus Universitet med mindst 2 års ansættelse på Aarhus Universitet.
Yderligere oplysninger: Legatet har hos Aarhus Universitet nr.: 95. Støtten ydes i form af lån af
ferieboliger mod betaling af afgift. Støtte ydes kun til nuværende medarbejdere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar