F.F.B.’s Fond

F.F.B.´s Fond

Støtte til Fyns Frugt og Blomsterhandlerforenings medlemmer, betaling til dygtiggørelse af standen. Fondens midler kan også anvendes til køb af fast ejendom til hel eller delvis fribolig.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar