Fhv. amtmand H. B. Sommer Andersens legat

Fhv. amtmand H. B. Sommer Andersens legat

Til værdigt trængende der i de sidste 3 år før en udbetalingsdag har boet i Sdr.
og Nr. Bork sogne, og som ikke i 3 år har oppebåret og ikke for tiden oppebærer almindelig underholdshjælp. Hjælp ydes i særdeleshed til sådanne, hvis trang skyldes svagelighed eller alder, og yngre mennesker, der søger uddannelse til deres fremtidige livsstilling.
Slægtninge af legatstifteren er uden hensyn til bopæl under iøvrigt lige vilkår i henseende til trang, fortrindberretigede til at nyde legatet, dog at deres slægtsskab med stifteren ikke må være fjernere, end at de er børn eller børnebørn af stifterens forældres fætre eller kusiner.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger forsynes med ansøgerens fødselsdato og år. Ansøgere fra andre kommuner skal vedlægge attestation af indkomst og formueforhold fra skattemyndighederne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar