Fhv. amtsrådsmedlem sognerådsformand Hans Peter Hansens Legat til fordel for unge i Svendborg amt

Fhv. amtsrådsmedlem sognerådsformand Hans Peter Hansens Legat til fordel for unge i Svendborg amt

Støtte til unge i det tidligere Svendborg amt, som søger uddannelse inden for håndværk eller landbrug.
Yderligere oplysninger: Legatet tildeles flittige, ubemidlede unge, fra Fyns Amt, som søger uddannelse i
håndværk eller landbrug. Legatportionerne er modtagerens særeje og kan ikke med retsvirkning overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgelse
af modtagerens kreditorer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar