Fhv. Baand- og Modehandler E.M.B. Møllers og C.M. Møllers Legat for E. Møllers slægt og Venner

Fhv. Baand- og Modehandler E.M.B. Møllers og C.M. Møllers Legat for E. Møllers slægt og Venner

Støtter værdigt trængende personer, der henhører til M. og E. Møllers slægt forud indtil 2 generationer. Legatportion a 550 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar