Fhv. bankdirektør Rasmus Hans Lollesgårds Fond for unge ugifte danske mænds videre uddannelse i praktisk virksomhed i udlandet

Fhv. bankdirektør Rasmus Hans Lollesgårds Fond for unge ugifte danske mænds videre uddannelse i praktisk virksomhed i udlandet

Støtte til unge ugifte mænd med dansk indfødsret, bosiddende i Danmark, ved deres videre uddannelse i udlandet i praktiske virksomheder.
Yderligere oplysninger: Ret til legatet har fortrinsvis unge mænd af afdøde fhv. bankdirektør Lollesgårds familie samt unge mænd fra Svendborg by og omegn alt under forudsætning af, disse er lige så godt kvalificerede som eventuelle andre ansøgere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar