Fhv. brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat

Fhv. brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat

Yder boligstøtte eller anden laugshjælp til gamle entreprenører, brolæggere eller arbejdsfolk, der har arbejdet med brolægning eller enker efter sådanne personer. Værdige og trængende personer uden for nævnte personkreds, som i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, vil også være berettiget til at søge legatets midler med henblik på at opnå boligstøtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar