Fhv. Direktør Leo Nielsen og Hustru Karen Margrethe Nielsens Legat for Lægevidenskabelig Grundforskning

Fhv. Direktør Leo Nielsen og Hustru Karen Margrethe Nielsens Legat for Lægevidenskabelig Grundforskning

Støtte til lægevidenskabelig grundforskning indenfor følgende områder (NB! eet område pr. år): 2012: celleforskning, 2013:immunologi , 2014: virologi. Ved ansøgning benyttes forskningsrådets skema A (som evt. kan rekvireres hos undertegnede). Årlig uddeling: ca. kr. 250.000. Udvælgelse af legatmodtagere: januar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar