Fhv. Fuldmægtig i Danmarks Nationalbank Georg Hellerung og hustru fru Irma Hellerungs Mindelegat

Fhv. Fuldmægtig i Danmarks Nationalbank Georg Hellerung og hustru fru Irma Hellerungs Mindelegat

Yder hjælp til kronisk syge, enker med børn, ensomme gamle mænd og kvinder, der hører til den højere middelstand og er trængende, idet der bl.a. skal tages hensyn til, at deres økonomiske forhold ikke svarer til deres opdragelse. Legatportioner kan også uddeles til danskere, der er bosat i Sydslesvig. Ansøgning fortrinsvis gennem den lokale kirke/menighedspleje.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar