Fhv. Gårdejer af Birknæs Jens Rasmussen og hustrus Mindelegat

Fhv. Gårdejer af Birknæs Jens Rasmussen og hustrus Mindelegat

Uddeling til uddannelsesformål til unge, som enten har fast bopæl i Østbirk-Yding sogne eller som har haft fast bopæl i en periode af mindst 5 år samme steds - fortrinsvis til landbrugsuddannelser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar