Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd i Odense

Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd i Odense

Støtte primært for den videnskabelige forskning ved Onkologisk/hæmatologisk afd.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar