Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afd. OUH

Fhv. Kasserer Karen Sofie Jensens Legat til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afd. OUH

Til videnskabelig forskning ved Onkologisk-hæmatologisk afdeling på OUH. Kun Onkologisk-Hæmatologisk afdeling kan søge. Der uddeles p.t. ingen midler.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar