Fhv. Købmand Emmerich Jacob Müllers Legat

Fhv. Købmand Emmerich Jacob Müllers Legat

Støtte til unge værdige trængende enlige mænd, nemlig 1 håndværker, 1 handelsmand, 1 kunstner, 1 musiker og 1 theologisk student samt 1 tekniker til disses videre uddannelse.
Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af unge, enlige, værdige og trængende mænd til videreuddannelse indenfor håndværk, handel eller kunstudøvelse. Fortrinsret har ansøgere, født uden for ægteskab, og sønner af enker i små kår. Mod indsendelse af frankeret svarkuvert (svarende til en værdi af 4,00) i februar måned kan interesserede få ansøgningsskema tilsendt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar