Fhv. Købmand Jacob Emmerich Müllers Legat

Fhv. Købmand Jacob Emmerich Müllers Legat

Til unge, enlige, værdige og trængende mænd til videregående uddannelse inden for teologi, musik, handel og teknik. Ansøgningsskemaer udsendes fra 1. februar. Rekvireres på e-mail eller send frankeret svarkuvert (A5/4,50 kr.). Kun imødekomne ansøgninger besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar