Fhv. købmand Vilh. Gieses og hustrus Legat

Fhv. købmand Vilh. Gieses og hustrus Legat

Folkepensionister i Torslunde-Ishøj kommune.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger om at komme i betragtning må indeholde oplysninger om eventuelle indtægter udover folke- og førtidspensionen samt oplysninger om særlige omstændigheder vedrørende helbred og økonomiske forhold.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar