Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustrus Legat

Fhv. Kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og Hustrus Legat

Slægtslegat. Kan kun søges af trængende slægtninge af legatstifterne: A. Otto Ludvig Grønbech’s familie, der nedstammer fra: Pastor Christian Adam Egede Grønbech i ægteskab med 1) Hansigne Højer, 2) Marie Clausen eller 3) Karen Kirstine Petersen, samt personer i ægteskab med de nævnte personers efterkommere, og B. Kirstine Marie Grønbech’s familie, der nedstammer fra: Gårdejer Niels Eskildsen i ægteskab med Karen Pedersen, samt personer i ægteskab med de nævnte personers efterkommere. Som hjælp til en videregående uddannelse, specielt på Danmarks Tekniske højskole, Tandlægehøjskolen, Farmaceutisk Læreanstalt eller Landbohøjskolen, herunder også - efter afsluttet eksamen - som hjælp til videregående studier i udlandet. Ansøgningsperiode: 1. april - 30. juni. Ansøgningsskema kan hentes på hjemmesiden eller afhentes i Københavns Borgerservice, receptionen i ansøgningsperioden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar