Fhv. Lærer Svend Aage Nielsen Wacherhausens Legat

Fhv. Lærer Svend Aage Nielsen Wacherhausens Legat

Forskning, Parkinsons sygdom og dermed beslægtede lidelser. Der vil ikke kunne ydes støtte til udgifter til egen løn, løn til AC´ere og videnskabelige medarbejdere, rejse- og kongresudgifter, studieophold, forsøgspersoner, transport, og publikationer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar