Fhv. landmand Ths. Christensens Legat

Fhv. landmand Ths. Christensens Legat

Fortrinsvis støtte landmænd, som på grund af sygdom eller lignende er kommet i vanskeligheder - herudover uddannelsesformål - studieophold -
oplysningsvirksomhed og lign.
Yderligere oplysninger: Støtte til unge landmænd under uddannelse, typisk landbrugsskoleophold eller landbohøjskole. Støttemodtagere skal have tilknytning til Esbjergområdet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar