Fhv. Rådmand Christian Nielsens Fond til hjælp for handicappede børn

Fhv. Rådmand Christian Nielsens Fond til hjælp for handicappede børn

Handicappede børn og deres forældre, der har gjort et betydeligt arbejde for selv at klare vanskelighederne. Personer, foreninger eller institutioner, der arbejder for oplysning eller forbedring af handicappede børns kår.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema kun til personansøgere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar