Fhv. Skibsmægler Aage Randrups Legat til fordel for flittige elever fra Helsingørs Latin- og Realskole

Fhv. Skibsmægler Aage Randrups Legat til fordel for flittige elever fra Helsingørs Latin- og Realskole

At understøtte flittige elever fra Helsingørs Latin- og Realskole efter erhvervet studentereksamen, højere forberedelseseksamen eller realeksamen til fortsat boglig eller faglig uddannelse.
Yderligere oplysninger: Støtte gælder elever fra Espergærde Gymnasium.
Ansøgning sendes til: Espergærde Gymnasium, Gymnasievej 2, 3060 Espergærde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar