Fhv. skibsmægler Aage Randrups Legat til fordel for tidligere flittige elever fra Espergærde Gymnasium & HF

Fhv. skibsmægler Aage Randrups Legat til fordel for tidligere flittige elever fra Espergærde Gymnasium & HF

Legatet understøtter tidligere flittige elever fra Espergærde Gymnasium & HF efter erhvervet studentereksamen eller højere forberedelseseksamen til fortsat boglig eller faglig uddannelse herunder studieophold i udlandet. Ansøgning med kopi af eksamensbevis for afgangseksamen fra Espergærde Gymnasium og redegørelse for den senere uddannelses art og varighed, år for påbegyndelse, evt. bestået deleksamen og påregnet afslutning samt for ansøgerens økonomiske forhold og vedlagt evt. anbefalinger. Derudover oplysning om bank, reg.nr og kontonr. til evt. udbetaling af legat, hvis ansøgningen kommer i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar