Filmbranchens Hjælpefond

Filmbranchens Hjælpefond

At yde økonomisk hjælp eller understøttelse til personer i trang, der er eller har været tilknyttet filmbranchen, i et omfang og på en måde, som bestyrelsen synes er rimelig og mulig.
Endvidere kan fonden i ganske særlige tilfælde støtte almenvelgørende og/eller almennyttige kulturelle formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar