Filmbranchens Legatfond

Filmbranchens Legatfond

Giver legater til personer, der er eller har været tilknyttet filmbranchen, og deres efterladte med behov herfor i et omfang, som bestyrelsen synes er rimelig og mulig. Endvidere kan fonden i ganske særlige tilfælde støtte almengørende og/eller på anden måde almennyttige kulturelle formål. Legatportioner på 5.000 kr., som er skattefrit for modtageren. Der ydes ikke erhvervs- eller uddannelsesstøtte. Ansøgningsskema kan hentes på hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar