Fiscus Ecclesiasticus

Fiscus Ecclesiasticus

At yde støtte til børn af præster, der er pensioneret fra eller afgået ved døden
i et embede i et sjællandsk stift, samt børn af præster, der har beklædt deres embede i et sjællandsk stift i mindst ti år.
Yderligere oplysninger: Visse fortrinsrettigheder for børn af præster fra Roskilde stift, fra Alsted-Fjenneslev pastorat, fra Ringsted-Sorø provsti, fra Sømme og Volborg herreder, fra det tidligere Præstø amt, samt for præstebørn, der uddanner sig i musik.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar