Førstelærer Alfred Pedersen og hustrus Fond

Førstelærer Alfred Pedersen og hustrus Fond

Yder støtte til socialt almenvelgørende formål, nemlig dels og navnligt som hjælp til selvhjælp for værdigt trængende i Gammel Ejby kommune, i form af en virkelig økonomisk hjælp hvor offentlig støtte kommer til kort. Endvidere som flidspræmier til skoleelever, der ved flid har ydet en præstation, der ligger i overkanten af deres evner. Ansøgningsfrist bliver udmeldt gennem borgerservice og kommunens skoler. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar