Førstelærer Antoni Jensen og Hustru Mette Lauridsens Legat for unge studerende mænd og kvinder

Førstelærer Antoni Jensen og Hustru Mette Lauridsens Legat for unge studerende mænd og kvinder

Legatet uddeles til unge mænd og kvinder, der læser til lærereksamen, studentereksamen eller en afsluttende eksamen med en af disse som grundlag. Legatet kan søges af efterkommere efter Antoni Jensen og Mette Lauridsens søskende samt unge mænd og kvinder, født i Hammel eller hvis forældre har boet i den tidligere Hammel Kommune i 10 år. Af legatfundsatsen fremgår: ”Den, der har fået legatet tildelt, beholder det i sin studietid mod hvert skoleårs slutning for legatbestyrelsen at forevise tilfredsstillinde attest om flid og evner fra vedkommende institutionsleder”. Legatet kan søges af studerende født i den del af Favrskov Kommune, der tidligere hed Hammel Kommune eller hvis forældre har boet i Hammel Kommune i 10 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar